საბჭო

  • ჯემალ სეფიაშვილი
  • დავით ხუჯაძე
  • რუსუდან მორჩილაძე
  • ზურაბ ხაჩიძე
  • მარინე მალაზონია
  • ალექსანდრე გვარიშვილი
  • დავით ევგენიძე