გამგეობა

დირექტორი

თამარ გვარიშვილი

თამარ გვარიშვილი

წევრები

ალექსანდრე  გვარიშვილი

ალექსანდრე გვარიშვილი

თავმჯდომარე

ნინო სექანია

ნინო სექანია

ნიკოლოზ კუხალეიშვილი

ნიკოლოზ კუხალეიშვილი

თამაზ ჩიქვანაია

თამაზ ჩიქვანაია

ლაშა ნიქაბაძე

ლაშა ნიქაბაძე