საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
ღია
 • English
 • ქართული
 • მომხმარებლებს

  მომხმარებლებს

  თუ საქმიანობაში სხვისი კუთვნილი ინტელექტუალური შრომის შედეგს იყენებთ, კერძოდ:

  • მუსიკალურ ნაწარმოებებს (ტექსტით ან ტექსტის გარეშე) და ფონოგრამებს
   მუსიკალურ ნაწარმოებებს (ტექსტით ან ტექსტის გარეშე) და ფონოგრამებს
  • სახვითი და დეკორატიული ხელოვნების ნიმუშებს
   სახვითი და დეკორატიული ხელოვნების ნიმუშებს
  • დრამატულ, მუსიკალურ–დრამატულ, სასცენო და ქორეოგრაფიულ ნაწარმოებებს
   დრამატულ, მუსიკალურ–დრამატულ, სასცენო და ქორეოგრაფიულ ნაწარმოებებს
  • აუდიოვიზუალურ ნაწარმოებებს
   აუდიოვიზუალურ ნაწარმოებებს

  საქართველოს „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ კანონის თანახმად, ნაწარმოებებისა და ფონოგრამების კანონიერი გამოყენებისთვის აუცილებელია მიიღოთ ნებართვა და ასევე, გადაიხადოთ ტარიფით დადგენილი თანხა საავტორო და მომიჯნავე უფლებების ობიექტების გამოყენების სანაცვლოდ. ნებართვა შესაძლოა მიიღოთ უშუალოდ უფლებამფლობელთან ხელშეკრულების გაფორმებით, ან იმ ორგანიზაციასთან ხელშეკრულების დადების გზით, რომელიც კოლექტიურ საფუძველზე მართავს ქონებრივ უფლებებს – სწორედ ასეთ ორგანიზაციას წარმოადგენს GERA. ხელშეკრულების დადება და ჩვენს რეესტრში არსებული ნაწარმოებების გამოყენება, იურიდიული უსაფრთხოების გარანტიას იძლევა.

  მიმდინარე მომენტში უკვე ხელმოწერილია 500-მდე ხელშეკრულება ჩვენს ადგილობრივ უფლებამფლობელებთან. ასევე ჩვენ წარმოვადგენთ უცხოელი უფლებამფლობელების ინტერესებს, რომელთა კატალოგებიც შეიცავს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების ობიექტებს.

  თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ტარიფებს, თქვენთვის შესაბამისი კლასიფიკაციის ბმულზე დაწკაპუნებით:

  კონტაქტი

  მარკერი თარხნიშვილის ქ.17, თბილისი, 0177, საქართველო
  ტელ (+995 32) 222 08 78