საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
ღია
 • English
 • ქართული
 • უფლებამფლობელებს

  უფლებამფლობელებს

  თუ თქვენ ხართ საავტორო ან/და მომიჯნავე უფლებების უფლებამფლობელი, რომელიც მიეკუთვნება ერთ ან რამდენიმე კატეგორიას:

  • მუსიკალური ნაწარმოებები (ტექსტით ან ტექსტის გარეშე) და ფონოგრამები
   მუსიკალური ნაწარმოებები (ტექსტით ან ტექსტის გარეშე) და ფონოგრამები
  • დრამატული, მუსიკალურ–დრამატული, ქორეოგრაფიული და სხვა სასცენო ნაწარმოებები
   დრამატული, მუსიკალურ–დრამატული, ქორეოგრაფიული და სხვა სასცენო ნაწარმოებები
  • სახვითი და დეკორატიული ხელოვნების ნაწარმოებები, ფოტოგრაფიული ნაწარმოებები
   სახვითი და დეკორატიული ხელოვნების ნაწარმოებები, ფოტოგრაფიული ნაწარმოებები
  • აუდიოვიზუალური ნაწარმოებები
   აუდიოვიზუალური ნაწარმოებები

  შეგიძლიათ მოგვამრთოთ ქონებრივი უფლებების მართვის შესახებ ხელშეკრულების გასაფორმებლად. ხელშეკრულების დადების შემდეგ ჩვენ შევუდგებით – თქვენი ქონებრივი უფლებების მართვასა და დაცვას, როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ჩვენ ვიძლევით სრული გამჭვირველობის გარანტიას, პროცესების ნებისმიერ ეტაპზე: იქნება ეს საავტორო ჰონორარის შეგროვება თუ მისი განაწილება.

  ჩვენთან კომუნიკაციისთვის შეგიძლიათ მოგვმართოთ:
  ელ.ფოსტა:
  info@gera.ge
  ელ.ფოსტა:
  ტელ:
  (+995 32) 222 08 78
  ტელ:
  მისამართი:
  თარხნიშვილის ქ.17, თბილისი, 0177, საქართველო
  მისამართი:

  კონტაქტი

  მარკერი თარხნიშვილის ქ.17, თბილისი, 0177, საქართველო
  ტელ (+995 32) 222 08 78