საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
ღია
 • English
 • ქართული
 • GERA-ს შესახებ

  GERA - ქართველი უფლებამფლობელების მიერ, საქართველოს ტერიტორიასა და მის გარეთ საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვისა და მართვისთვის შექმნილი ასოციაციაა. ქართველი წევრების უფლებების დაცვის გარდა, GERA საქართველოს ტერიტორიაზე უცხოელი უფლებამფლობელების ინტერესების დაცვას, კოლექტიური მართვის უცხოურ ორგანიზაციებთან ურთიერთწარმომადგენლობითი ხელშეკრულებების გაფორმებით ახორციელებს.

  ასოციაციის ძირითადი მიზნები:

  • 1
   საავტორო და მომიჯნავე უფლებების კოლექტიური მართვა
  • 2
   საავტორო და მომიჯნავე უფლებების ობიექტების სრულყოფილი ბაზრის ფორმირება
  • 3
   საავტორო და მომიჯნავე უფლებების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაცია
  • 4
   ჰონორარის შეგროვებისა და განაწილების გამჭვირვალე და ღია სისტემის შექმნა
  • 5
   ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგების უკანონო გამოყენების თავიდან აცილება
  • 6
   ქართველი უფლებამფლობელების შემოქმედებითი პროდუქტის მსოფლიო ბაზარზე პოპულარიზაცია
  • 7
   მოსახლეობასა და ბიზნესს შორის, ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში იურიდიული ცნობიერების გაზრდა

  საკუთარი მიზნების მისაღწევად ასოციაცია GERA იყენებს თანამედროვე პროგრამულ პროდუქტებს, რომლებიც უფლებამფლობელთა კუთვნილი ჰონორარების განაწილებასა და გადახდას გარანტირებულად გამჭვირვალეს ხდის.

  კონტაქტი

  მარკერი თარხნიშვილის ქ.17, თბილისი, 0177, საქართველო
  ტელ (+995 32) 222 08 78